• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Celostna prometna strategija Občine Lendava

ponedeljek, 8. avgust 2016

Občina Lendava je uspešno pridobila sofinanciranje operacije "Celostna prometna strategija", s strani RS, Ministrstva za infrastrukturo, v okvirju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.

S sprejetjem Celostne prometne strategije naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja, kot tudi prometna varnost. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.

Informacije o projektu