• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Dogovor o vzdrževalnih delih v Kotu in Kapci

četrtek, 6. julij 2017

Župan Občine Lendava se je sestal s predstavniki sveta KS Kot in Kapca z namenom dogovora glede vzdrževalnih del v krajevnih skupnostih.

V obeh KS se bodo tako izvedla tekoča vzdrževalna dela na občinskih cestah, med drugim se bo izvedlo gramoziranje javnih poti, izkop jarkov, sanacija posedka pri vaškem domu na Kapci; prav tako pa se bo opravil ogled na cestni infrastrukturi v Kotu ter ogled vaško-gasilskega doma v Kotu s predlogom vzdrževalnih in možnostjo postavitve toplotne črpalke za ogrevanje objekta. Čistilna naprava Lendava bo opravila vzorčenje vode, ki priteče iz ČN Hotiza v Kotu; KS bo o rezultatih analize obveščena.

Na srečanju je bilo dogovorjeno, da se bosta obe krajevni skupnosti povezali z namenom skupne predstavitve na letošnji Lendavski trgatvi, ki bo 2. septembra; poleg tega pa bo KS Kot pripravil vaški dan s piknikom, ki bo potekal 22. julija.