• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah

sreda, 5. september 2018

Konec tedna se bodo pričela investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah vredna nekaj več kot 500.000 evrov, najprej v Lendavskih goricah.

Predvidoma ta petek bodo začeli z asfaltiranjem ceste pri Piramidi, nato so načrtovane preplastitve vozišča in izvedba manjkajočih asfaltnih muld na dveh odsekih v Lendavskih in Dolgovaških Goricah, na odseku v Senjigetu pa bo globinsko sanirano vozišče in urejene manjkajoče mulde. Lokacije, kje bodo potekala dela si lahko ogledate tukaj (Sklop 2).

V prihodnjih dveh mesecih bodo dela potekla tudi v Čentibi (sklop 1), Spodnjem Benecu (sklop 3), Bükešu (sklop 4), v ravninskem delu na treh odsekih (sklop 5), Pincah (sklop 6) in v Dolini (sklop 7). O poteku del in morebitnih spremembah prometnega režima vas bomo sproti obveščali.

Investicijsko vzdrževalna dela iz Sklopa 1 bo izvedlo podjetje Pavčnik d.o.o, dela ostalih sklopov pa Legartis d.o.o. Vrednost del znaša nekaj več kot 500.000 evrov.