• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Izredna seja občinskega sveta

četrtek, 10. maj 2018

Na včerajšnji 4. izredni seji je občinski svet za direktorja javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava imenoval Dubravka Baumgartnerja ter podal pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice Dvojezične osnovne šole I Lendava in direktorice Ljudske univerze Lendava.

Sklic izredne seje je bil nujen, ker se izteka mandat vršilca dolžnosti direktorja Galerije-Muzej Lendava, prav tako so na roke vezani postopki imenovanja ravnateljice DOŠ I Lendava in direktorice Ljudske univerze Lendava.

Nov direktor Galerije-Muzej Lendava

Dubravko Baumgartner, ki je po izobrazbi akademski slikar, je že vrsto let zaposlen v javnem zavodu Galerija-Muzej Lendava in uspešno vodi likovno dejavnost.  Petletni mandat bo nastopil v ponedeljek, 14. maja 2018. Z dobrim programom, predvsem pa poznavanjem delovanja javnega zavoda je prepričal svet zavoda, Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinski svet.

Na razpis sta se prijavila še g. Evgen Lazar in dr. Zoltán Lendvai Kepe. Razpisne pogoje sta izpolnjevala Evgen Lazar in Dubravko Baumgartner. Svet zavoda Galerije-Muzeja Lendava je dal prednost Dubravku Baumgartnerju, ki ga je mandatna komisija predlagala, občinski svet pa soglasno potrdil (en član občinskega sveta ni glasoval).

Z  imenovanjem direktorja se je zaključila večmesečna negotovost in politizacija v postopku izbire direktorja. Postopek izbire je Občina ponovila ter izbrala kandidata, ki uživa podporo strokovne in laične javnosti.

Pozitivno mnenje Tatjani Sabo in Raheli Hojnik Kelenc

V postopku imenovanja ravnatelja DOŠ I Lendava in direktorja LU Lendava mora mnenje podati tudi lokalna skupnost. K imenovanju ravnateljice DOŠ I Lendava Tatjani Sabo in imenovanju direktorice Ljudske univerze Lendava Raheli Honjik Kelenc je Občinski svet dal pozitivno mnenje. Obe kandidatki, ki sta se tudi edini prijavili na razpis, sta v postopku oblikovanja mnenja izkazali vse potrebne kompetence in predložili dober program vodenja z uresničljivo vizijo in cilji.

Fotografija: Tomaž Galič