• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna obravnava občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake

četrtek, 24. maj 2018

Včeraj popoldan je v Mestni hiši potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi ter okoljskega poročila.

Pripravljavci gradiv so predstavili dopolnjen osnutek odloka prostorskega načrta za rastlinjake in okoljsko poročilo. Gradivo bo v prostorih Občine Lendava in na spletni strani razgrnjeno še do 15. junija 2018. Javnost lahko v tem času na razgrnjeno gradivo poda pripombe in predloge na naslov Občine Lendava (Glavna ulica 20) ali na elektronski naslov robert.recek@lendava.si.

Pripombe iz javne razgrnitve in razprave bo obravnaval Občinski svet Občine Lendava na junijski seji, ko bo predvidoma potrjena sprememba prostorskega načrta. S potrditvijo lokacije in spremembe prostorskih načrtov bo Občina vlagateljem omogočila, da nadaljujejo z aktivnostmi.