• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna obravnava predloga odloka o pokopališkem redu

torek, 29. maj 2018

Občina Lendava naznanja javno obravnavo in razgrnitev predloga Odloka o pokopališkem redu v občini Lendava.

Gradivo bo javno razgrnjeno 15 dni, od 29. maja do 12. junija 2018, v prostorih Občine Lendava in na spletni strani med Razpisi in javnimi objavami.

Javna razprava o predlogu odloka bo potekla v ponedeljek, 4. junija 2018, ob 15.30 v veliki dvorani Mestne hiše.

Javnost lahko pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo vse do do konca javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb ali pošlje na naslov Občine Lendava (Glavna ulica 20, 9220 Lendava).