• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Javna obravnava programa za kulturo

četrtek, 4. maj 2017

Z izvajanjem lokalnega programa kulture ter vključevanjem občanov že v fazi njegovega nastajanja odpiramo nove priložnosti za prihodnost naše občine in regije.

Predlog Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025 je naravnan na potrebe občanov in projiciranja teh potreb vse do leta 2025. Namen, ki ga zasledujemo, je:

 • dvig kakovosti življenja,
 • aktiviranje vseh lokalnih potencialov,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in pozitivne komunikacije,
 • negovanje sožitja in medsebojnega spoštovanja,
 • uspešna kandidatura za Evropsko prestolnico kulture,
 • ohranjanje kulturne ter narodne identitete in narodnosti.

Skozi javno obravnavo je pomembno vzpostaviti dejansko vizijo, temeljna načela razvoja kulture v občini Lendava in njene multikulturnosti. Vizija se udejanja preko razvojnih ukrepov za doseganje razvojnih ciljev na področjih kulturnega in umetniškega ustvarjanja ter varovanja kulturne dediščine. Posebna pozornost se posveča kulturnemu turizmu in kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture, kar predstavlja nov izziv in prinaša nove priložnosti. Na lokalni ravni projekt EPK predvideva vzpostavitev novih točk aktivnosti oz. programskih stebrov, ki bodo trajno bogatile življenje mesta:

 • Včeraj in jutri,
 • Odprta Lendava,
 • Nova skupnost,
 • Mlada Lendava.

Program je nastajal v obdobju od oktobra 2016 do marca 2017 in bo zaključen z javnim zbiranjem pripomb ter potrditvijo na Občinskem svetu predvidoma avgusta 2017. Sistematični pristop in terenski razgovori so pripomogli k izdelavi analize stanja v občini Lendava v kontekstu javnega interesa, Nacionalnega programa za kulturo 2016- 2017, evropske kulturne politike ter odločitvijo za kandidaturo za EPK 2025.

Gradivo se daje v 60-dnevno javno obravnavo. Občina Lendava vabi zainteresirano javnost, da pošlje svoje pripombe in predloge k Lokalnemu programu za kulturo 2017 – 2025 občine Lendava na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ali po elektronski pošti: obcina@lendava.si. Pobude bo obravnaval projektno-programski svet.

Predlog Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025.