• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna razgrnitev in javna obravnava prostorskih ureditvenih pogojev

ponedeljek, 11. september 2017

Občina Lendava naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del občine Lendava.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 11. septembra do 11. oktobra 2017 na oglasni deski in v veliki sejni sobi Občine Lendava ter na spletni strani v rubriki Razpisi in javne objave. Javna obravnava bo 20. septembra 2017 ob 16. uri v prostorih Občine.

Zainteresirana javnost lahko na razgrnjeno gradivo poda pripombe in predloge do konca javne razgrnitve na naslov Občine Lendava (Glavna ulica 20, 9220 Lendava) ali v knjigo pripomb na sedežu Občine.