• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake

torek, 15. maj 2018

Občina Lendava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi in okoljskega poročila.

Gradivo bo javno razgrnjeno 30 dni, in sicer od 15. maja do 15. junija 2018 v prostorih Občine Lendava in na spletni strani med Razpisi in javnimi objavami.

Javna obravnava bo potekla 23. maja 2018 ob 16. uri v prostorih občine.

Javnost lahko na razgrnjeno gradivo poda pripombe in predloge do konca javne razgrnitve na naslov Občine Lendava (Glavna ulica 20) ali na elektronski naslov robert.recek@lendava.si.