• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna razgrnitev podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Lendava

sreda, 8. avgust 2018

Občina Lendava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Lendava in okoljskega poročila.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. avgusta do 10. septembra 2018 v prostorih Občine Lendava in na spletni strani med Razpisi in javnimi objavami.

Javna obravnava bo potekla 29. avgusta 2018 ob 16. uri v prostorih Občine.

Javnost lahko na razgrnjeno gradivo poda pripombe in predloge do konca javne razgrnitve  v knjigo pripomb in predlogov ali na elektronski naslov obcina@lendava.si.