• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna razgrnitev predloga modelov množičnega vrednotenja

sreda, 25. september 2019

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občine Lendava potekala javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v REN na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja za območje Občine Lendava bo potekala 16.10.2019 v sejni dvorani Mestne Občine Murska Sobota od 10. do 13. ure.

Gradivo bo javno razgrnjeno od torka, 1. oktobra do 30. oktobra 2019 v prostorih Občine Lendava in na spletni strani med Razpisi in javnimi objavami. Predlog modelov je dostopen na spletni strani www.mvn.e-prostor.gov.si.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene in sicer:

Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava/Lendva, ali skeniranega na elektronski naslov obcina@lendava.si oziroma ga oddate v sprejemni pisarni občine.

Vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju razgrnitve ali na portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb.  Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.