• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javna razprava in delavnice o celostni prometni strategiji

četrtek, 30. marec 2017

29. marca 2017 so se v prostorih Mestne hiše odvijali trije dogodki vezani na izdelavo Celostne prometne strategije Občine Lendava. V dopoldanskem času so potekale delavnice s sosednjimi občinami in občinami sosednjih držav ter delavnice s širšo delovno skupino oziroma zainteresirano javnostjo, v popoldanskem delu pa je potekala druga javna razprava.

Delavnice in javna razprava so bili namenjani predstavitvi aktivnosti v zadnji 3. fazi priprave CPS Lendava ter predstavitvi osnutka akcijskega načrta. Akcijski načrt je eden ključnih dokumentov celostne prometne strategije. V dokumentu so za vseh pet ključnih stebrov trajnostne mobilnosti (pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija motornega prometa ter trajnostno načrtovanje in ozaveščanje) določeni cilji, ki jih občina želi zasledovati v prihodnjih letih. K posameznim ciljem so pripisani kazalniki, s katerimi se bo spremljal napredek ter ukrepi, ki jih bo občina v obdobju 2017-2022 izvajala na področju trajnostne mobilnosti. Na delavnicah in javni razpravi so udeleženci podali svoja stališča in poglede na pripravljeni osnutek akcijskega načrta.

S stališči in predlogi javnosti ter mnenji predstavnikov sosednjih občin dopolnjeni osnutek akcijskega načrta, bo predvidoma aprila obravnavan na občinskem svetu. Vsi, ki bi še želeli podati svoje stališče na pripravljeni osnutek, lahko to storijo najkasneje do ponedeljka, 10. aprila 2017, na Facebook profilu Celostna prometna strategija Občine Lendava. V izložbah stare blagovnice v centru Lendave pa je še vedno na vpogled tudi razstava vizije CPS Lendava.

Predvidoma v maju 2017 bo sledil sprejem CPS Lendava ter predstavitev brošure, ki bo izdelana posebej v ta namen.