• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov

ponedeljek, 10. junij 2019

Občina Lendava je objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov iz proračuna Občine Lendava v letu 2019, ki je odprt do 28. junija 2019.

Predmet javnega razpisa so mladinski programi, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna in bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje od ostalih ter so v javnem interesu lokalne skupnosti. Skupna vrednost javnega razpisa znaša 30.000,00 evrov.

Merila in kriteriji  za vrednotenje programov so zajeta v razpisni dokumentaciji razpisa.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Kontaktna oseba je Tatjana Györköš Litrop, tel. št.: 02 577 25 23, e-naslov: tatjana@lendava.si.

Vse informacije so dostopne v razpisu.