• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Lendava prejela mednarodno nagrado za spodbujanje podjetništva

petek, 18. oktober 2019

Od 16.  do 19. oktobra v Severni Makedoniji poteka Svetovni kongres podjetništva, na katerem so spregovorili številni strokovnjaki s področja podjetništva in gospodarstva. Sočasno s kongresom pa je potekala tudi podelitev nagrad Globallocal, kjer podeljujejo nagrade za ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi ter nagrade za najboljše investicije, ki prispevajo k razvoju.

Včeraj na slavnostni večerji v Skopju je nagrado Globallocal za ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi, v kategoriji najboljše lokalne skupnosti za leto 2019, prejela tudi Občina Lendava. Nagrado je prevzel župan Janez Magyar, podelitve pa se je udeležil tudi Rok Petje iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

Nagrada je potrditev ambiciozno začrtane vizije razvoja občine Lendava, ki temelji na razvoju trajnostnega in okolju prijaznega gospodarstva s poudarkom na razvoju turizma. Občina Lendava se namreč zaveda, da je prav gospodarstvo tisto, ki je generator razvoja lokalnega okolja, zato Občina omenjeno področje podpira s številnimi ukrepi za razvoj stimulativnega gospodarskega okolja, med katerimi so razvoj industrijsko poslovne cone, komunalno opremljanje zemljišč, z razvojem transportne infrastrukture ter z razpisi in spodbudami za podjetja. Hkrati pa je Lendava tudi pomembno izvozno okno za slovenska podjetja kot občina z mejnim stikom med Madžarsko in Hrvaško.