• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Letni dogovor o delovanju skupne občinske uprave

ponedeljek, 13. januar 2020

V Mestni hiši so se minuli petek sestali predstavniki organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje; na sestanku so uskladili letni dogovor o delovanju skupnega organa in izvajanju nalog.

Konec preteklega leta je bil dopolnjen odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, ki predvideva širitev dejavnosti tega organa na nova področja (pravna služba, varstvo okolja, civilna zaščita, požarno varstvo in urejanja prometa). Za širitev dejavnosti so se občine soustanoviteljice odločile zaradi sprememb Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega bodo deležne tudi višjega sofinanciranja iz državnega proračuna.