• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Nova športna in turistična infrastruktura v Lendavi

ponedeljek, 16. april 2018

V Mestni hiši je bila v soboto ob prisotnosti predsednika Nogometne zveze Slovenije podpisana pogodbo za zagotovitev približno 5 hektarjev zemljišč, na katerih bo zgrajena nova športna infrastruktura za nogometno akademijo, rekreacijo občanov in športni turizem.

Nogometna akademija

Občina zagotavlja stavbno pravico in podeljuje možnost gradnje Nogometnemu društvu Nafta 1903, ki se je s projektom nogometne akademije prijavilo na javni razpis. Ob dveh manjših igriščih pri srednji šoli v Lendavi, ki bosta služili za treninge nogometašev in rekreacijo občanov, se bo pričela gradnja velikega športno-turističnega kompleksa za Termami Lendava. Ob prisotnosti predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića sta pogodbo podpisala župan Občine Lendava mag. Anton Balažek in predsednik Nogometnega društva Nafta 1903 Végh Gábor. Projekt je javnosti predstavil Igor Magdič v sodelovanju s projektanti.

Šport in turizem

Na petih hektarjih zemljišč bodo zgrajena tri nogometna igrišča, parkirišča ter večnamenski objekt z nočitvenimi zmogljivostmi in drugo spremljajočo infrastrukturo. Nova infrastruktura bo omogočila večji razmah športa in športnega turizma, kar je nova priložnost za razvoj Lendave in širše okolice. Naložbo vredno več kot 4 milijone evrov bo z večjim finančnim vložkom podprla Madžarska, del sredstev pa se bo skušal pridobiti tudi na razpisih.

Javni interes in koncept zdravih mest

Občina ostaja lastnica zemljišč s tem, da je investitorju podelila brezplačno stavbno pravico za dobo dvajsetih let. Po dvajsetih letih bo Občina brezplačno postala lastnica vsega zgrajenega na njenih zemljiščih. Gradnja športno-turističnih zmogljivosti je pomembna pridobitev tudi za lokalno prebivalstvo, ki se mu povečujejo možnosti in motivacija za rekreacijo. S tem ciljem je občina vstopila v mrežo zdravih mest.

Več fotografij