• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Očistimo slovenijo!

sreda, 12. september 2018

Akciji Očistimo Slovenijo se pridružujejo tudi Občina Lendava, Eko-park d.o.o. Lendava in vzgojn-izobraževalni zavodi v občini.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen se posveča ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov.

Ozaveščanje

V sklopu akcije bodo osnovne šole v občini Lendava pripravile aktivnosti za ozaveščanje o  trajnostnem življenju, skrbnem ravnanju do okolja in ločevanju odpadkov, prav tako tudi v Vrtcu Lendava, kjer bodo skupaj z otroci pregledali učne poti v okolici vrtcev. Vsa gospodinjstva v občini bodo prejela brošura o ravnanju z odpadki, ki jo je pripravilo javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava. 

Popis divjih odlagališč

Pomemben sklop akcije Očistimo Slovenijo predstavlja Register divjih odlagališč in akcija »Prijavi vsako divje odlagališče na tvoji poti!«. Cilj letošnje akcije popisa divjih odlagališč je predvsem posodobiti obstoječe podatke in poiskati divja odlagališča, ki doslej še niso bila odkrita in popisana. Akciji so se pridružili tudi dijaki Dvojezične srednje šole Lendava, ki so v tem tednu na območju Gaberja, Banute in Lendave evidentirali divja odlagališča.

Občina Lendava poziva vse, ki ste opazili divje odlagališče na območju občine, da prijavo oddate v Registru divjih odlagališča ali na Zeleni telefon Občine Lendava 080 48 47.