• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občina je tudi v letu 2017 bila uspešna pri izvajanju programa varstva okolja

torek, 24. oktober 2017

Občinski svet je na svoji 17. redni seji, 19. oktobra 2017 obravnaval poročilo o operativnem izvajanju Programa varstva okolja v letu 2017. Kljub resni preizkušnji s bioplinarno se je pokazalo, da smo na področju varstva okolja razmeroma uspešni, zelo angažirani in odločni.

Leta 2013 je občinski svet sprejel načrt aktivnosti za izboljšanje kakovosti tal, zraka in vode na območju Občine. Takratna analiza stanja je pokazala (trajnostni odtis), da je okolje v razmeroma dobrem stanju, je pa potrebna velika budnost in angažiranost, če želimo doseči kakovostne premike v smeri trajnostnega razvoja.

Župan mag. Anton Balažek je v svojem poročilu izpostavil sistemske probleme na področju varovanja okolja in odvisnost lokalnih skupnosti od delovanja državnih institucij (ministrstvo, Agencija RS za okolje, pristojne inšpekcijske službe). Pristojnosti lokalnih skupnosti so zelo omejene, reagiranje države na probleme pa je zelo počasno. Občina mora delovati preventivno in se odločno odzivati ne glede na pristojnosti tako kot smo to storili v primeru bioplinarne, kjer teče postopek za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Težave pa so s kredibilnostjo, če se tudi sami ne zavzamemo za komunalni red in če nismo v vseh primerih občutljivi do obremenjevalcev okolja. Izpostavljena je bila uporaba pesticidov, gnojil, prisotnost trdih delcev v zraku zaradi erozije tal in prometa. Na vseh teh področjih so potrebne in možne izboljšave. Poudarjen je pomen daljinskega ogrevanja za kakovost zraka v Lendavi in urejen kanalizacijski sistem za ohranjanje kakovosti voda.

Občinski svet ocenjuje, da je sistematičen pristop pri aktivnostih za varovanje okolja uspešen in je z njim potrebno nadaljevati na vseh področjih varovanja okolja. Varovanje okolja je tisto kar nas mora poenotiti in ne razdvajati. Stališče Občine je jasno tudi v primeru razgradnje tovarne metanola ter napovedane termične obdelave gum. Manipuliranje s temi stališči ni dopustno in so jih vsi člani občinskega sveta dolžni korektno interpretirati.