• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Objavljen razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov na področju športa

petek, 15. marec 2019

Na spletni strani občine je objavljen javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programa športa Občine Lendava v letu 2019. Razpis je odprt do 30. marca 2019.

Javni razpis se nanaša na izbor in sofinanciranje izvajalcev občinskega programa športa za leto 2019, v katerem se zasledujejo cilji:

 • vključevanje otrok in mladine v športna društva, v organizirano vadbo in izboljšanje gibalnih sposobnosti,
 • vključevanje občanov v športno rekreacijo in zdrav slog življenja,
 • izboljšanje izkoriščenosti športne infrastrukture in dostopnosti le-te za občane,
 • učinkovitejše upravljanje s športno infrastrukturo,
 • izboljšanje pogojev športnikom za trenažni proces in tekmovanja ter za doseganje tekmovalnih ciljev,
 • promocija športa in zdravega načina življenja občanov,
 • širitev športne infrastrukture po principu vključevanja zasebnih vlaganj,
 • povezovanje športa in kulture ter opredelitev prioritet v sklopu strategije športa.

Razpis je razdeljen v sedem vsebinskih sklopov. Predvidena višina sredstev za predmet javnega razpisa je 180.000,00 evrov, razpis pa je odprt do 30. marca 2019.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava (kontaktni osebi: Aleksandra Kozak, T: 02 577 25 26, aleksandra.kozak@lendava.si in Marjan Drvarič, T: 02 577 25 22, marjan.drvaric@lendava.si).

Vse informacije so dostopne v razpisu.