• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Objavljen razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov

sreda, 6. september 2017

Na občinski spletni strani je v rubriki Razpisi in javne objave objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma posameznih mladinskih projektov iz proračuna Občine Lendava v letu 2017.

Predmet javnega razpisa so mladinski programi oziroma posamezni mladinski projekti, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine Lendava in pomenijo prispevek k zadovoljevanju potreb mladine ter izboljšanju kakovosti življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.  

Cilji, ki jih Občina zasleduje s sofinanciranjem je vključevanje mladih na trg dela, spodbujanje participacije in sodelovanja mladih v lokalnem okolju in spodbujanje mladih za sodelovanje, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje ter vključevanje v projekt EPK.

Dodatne informacije v zvezi  z javnim razpisom dobite na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.