• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Objavljen razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij

četrtek, 24. maj 2018

Občina Lendava je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov veteranskih organizacij v občini Lendava v letu 2018, ki je odprt do 8. junija 2018.

Predmet javnega razpisa so posebni programi veteranskih organizacij, društev, drugih pravnih oseb ter posameznikov, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine Lendava. Skupna vrednost javnega razpisa znaša 9.000,00 evrov.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Občine Lendava (kontaktni osebi: mag. Tibor Hebar, T: 577 25 50 in Urška Hozjan, T: 577 25 06) ali elektronskem naslovu: obcina@lendava.si.

Bolj podrobno v razpisu.