• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Obnova kulturnega doma in trga

petek, 22. september 2017

Občina je zaključila s postopkom javnega naročila in izbrala izvajalca, ki bo do konca novembra 2017 izvedel vzdrževalna dela, ki smo jih v načrtu razvojnih programov predvideli za letošnje leto. Vrednost del znaša 135.000,00 EUR. Zaradi letošnjih vlaganj v obnovo tehnike in opreme v višini 65.000,00 EUR smo znotraj proračuna (v skladu z Odlokom o izvrševanju proračuna občine) prerazporedili 45.000,00 EUR, tako da letošnja vlaganja znašajo 205.000,00 EUR, kar je 28 % več od prvotno načrtovanega za letošnje leto. 

Kulturni dom je v dobri kondiciji, tako da se vse dejavnosti odvijajo nemoteno. Občina nima težav z njegovim vzdrževanjem, čeprav gre za zahteven objekt, trg pred kulturnim domom pa je javna površina, ki jo je prav tako potrebno primerno vzdrževati, kar tudi počnemo.