• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Obvestilo glede prijave začasnega bivališča

ponedeljek, 30. marec 2020

Občina Lendava obvešča vse tiste posameznike s stalnim bivališčem v drugih občinah, ki trenutno bivajo v občini Lendava in nimajo prijavljenega začasnega bivališča, da lahko prijavo uredijo preko spletnega portala eUprava.

Nov vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča razen v izjemah, ki jih določa odlok.

Z Upravne enote Lendava so nam sporočili, da lahko vsi tisti, ki v občini Lendava bivajo oziroma se zadržujejo dlje časa in nimajo prijavljenega začasnega bivališča, kontaktirajo Upravno enoto Lendava in prijavo uredijo preko spletnega portala eUprava. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Upravno enoto Lendava; kontakta oseba je Doris Kocon (T: 02 577 36 30). 

Občina Lendava v izogib morebitnim težavam zaradi izvajanja novega vladnega odloka o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega bivališča, poziva vse tiste, ki trenutno bivajo na območju občine Lendava, da si ustrezno uredijo svoj status glede kraja bivanja.

Foto: Tomaž Galič