• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Obvestilo: Lokalna cesta v Lendavskih goricah ponovno odprta

ponedeljek, 11. november 2019

Občina Lendava je v novembru predčasno zaključila dela na projektu Sanacije dveh plazišč ob cesti proti Cerkvi Svete trojice. Dela, ki so se izvajala pred in za gornjim pokopališčem so končana, tako da je cesta ponovno odprta za promet.

Ob sanaciji je na tem delu cestišča Občina, zaradi boljše pretočnosti prometa, razširila cestišče in uredila še sistem odvajanja padavinskih voda. Občina Lendava je za sanacijo pridobila del sredstev od Ministrstva za okolje in prostor RS v višini 73.817,37 EUR.

Stanovalcem in lastnikom zemljišč se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času zapore.

Foto: Tomaž Galič