• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Obvestilo o razpisu naknadnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Genterovci

sreda, 13. marec 2019

Občinska volilna komisija je v skladu z 92. členom Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne volitve v Svet Krajevne skupnosti Genterovci (volilna enota 2 – Kamovci). Naknadne volitve so razpisane v nedeljo, 12. maja 2019. V skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil je potrebno kandidature za svet krajevne skupnosti vložiti do 11. aprila 2019 do 15. ure.

Volitve članov sveta krajevne skupnosti bodo potekale po večinskem sistemu, kar pomeni, da se bodo volili posamezni kandidati.

Kandidate za člane sveta bodo lahko predlagale politične stranke in skupine najmanj desetih volivcev s podpisi, ki jih ni potrebno overiti na upravni enoti. Predlaga se lahko toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti krajevne skupnosti (za VE 2 – Kamovci se volita 2 člana). V praksi to pomeni, da posamezni predlagatelj lahko predlaga v volilni enoti toliko članov, kot se jih voli v volilni enoti in ne več.

Z razpisom volitev so se pričela tudi volilna opravila, ki bodo potekala v okviru zakonsko določenih rokov. Rokovnik volilnih opravil in posamezna obvestila glede naknadnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Genterovci (VE 2 – Kamovci), bodo objavljeni na spletni strani občine v zavihku Naknadne volitve KS 2019.