• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odkritje z opeko grajenega kanalizacijskega omrežja kaže na bogato meščansko življenje Lendave

ponedeljek, 23. oktober 2017

Pri urejanju meteorne kanalizacije so izvajalci gradbenih del odkrili stari z opeko grajeni kanalizacijski sistem. Ostanki sistema dokazujejo, da je Lendava bila komunalno urejena že na prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja.

Ostanke z opeko obokanega in razmeroma dobro ohranjenega kanala dimenzije 1,2 x 1,5 metrov so si na prošnjo Občine Lendava ogledali strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Maribora. Potrdili so domnevo, da gre za kanalizacijski sistem iz obdobja na prelomu iz devetnajstega v dvajseto stoletje, ko so Lendavčani živeli bogato meščansko življenje.

Občina si bo prizadevala za to, da se na eni točki uredi možnost ogleda ostankov sistema ter njihova vključitev v prezentacijo bogate kulturne dediščine meščanskega obdobja v Lendavi.