• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odprli novo vodovodno omrežje

sreda, 2. december 2015

V ponedeljek so v Črenšovcih slavnostno otvorili novo vodovodno omrežje, zgrajeno v sklopu evropskega projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«. Otvoritve se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Ob tem so na novinarski konferenci predstavili zaključevanje tega največjega projekta v zgodovini občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana, s katerim se zagotavlja sodobna infrastruktura za zanesljivo oskrbo s pitno vodo prebivalcev v vseh sodelujočih občinah. 

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja je celovit regionalni projekt, h kateremu so pristopile pomurske občine z namenom zagotavljanja varne in trajne oskrbe s kakovostno pitno vodo za prebivalce celotnega Pomurja. »Sistem A« je samostojen projekt znotraj celovitega urejanja vodooskrbe Pomurja, ki je povezal sedem pomurskih občin.

V sklopu projekta so v vseh sedmih sodelujočih občinah pridobili skupno 165.877 metrov novozgrajenih in izboljšanih cevovodov, pet novih in izboljšanih vodohranov, devet novih merilnih in regulacijskih jaškov, 17 nadgrajenih in novih črpališč, nadgradnjo dveh vodnih virov,  vzpostavili pa so tudi enoten in sodoben center vodenja. Z izvedbo projekta so zagotovili rezervne vodne količine ter izboljšali pretočne in tlačne razmere vodovodnega omrežja. S tem so zagotovili dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo za 23.744 prebivalcev občin Sistema A.

Vrednost naložbe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« je znašala 26,2 milijona evrov. Projekt so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo RS za okolje in prostor, občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter Zakon o razvojni podpori pomurski regiji. 

Foto: Pomurje.si