• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odziv na objavljene navedbe o visoki ceni vrtca v Lendavi

četrtek, 17. oktober 2019

Cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda so bile nazadnje spremenjene na 4. seji občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila 6. marca 2019. Veljavne cene se tako uporabljajo že od 1. marca 2019 naprej. Poglavitni razlog za takratno spremembo in hkrati zvišanje cen programov pa je bilo povišanje stroškov dela kot posledica sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in tudi drugih dvigov osebnih dohodkov (minimalne plače).

Ne takrat in ne sedaj na Občino nismo prejeli pritožb staršev. Po preverjanju v Vrtcu Lendava so nam potrdili, da so v zadnjem mesecu prejeli nekaj klicev glede prejetih položnic, ki so v nekaterih primerih res višje. To pa je posledica:

  • novo izdanih odločb s strani Centra za socialno delo glede uvrstitev v plačne razrede – glede na boljše trende pri zaposlenosti je tudi nekaj staršev uvrščenih v višje plačilne razrede;
  • kot drugi razlog pa so lahko tudi spremembe pri prehodih med programi vrtca in ker so cene programov različne, so potem seveda tudi zneski na položnicah lahko drugačni (v primeru, da je otrok prešel zaradi novo oblikovanih oddelkov v program z višjo ceno).

Glede primerjave cen programov Vrtca Lendava s cenami Vrtca Murska Sobota je potrebno povedati, da ima Vrtec Murska Sobota enotno ceno za program 1. in 2. starostnega obdobja, ki znaša 439,70 evrov. Vrtec Lendava pa ima kot večina vrtcev v Sloveniji oblikovano ceno v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, glede na dejanske stroške po posameznih programih. Z Vrtcem Murska Sobota je tako edino primerljiva naša povprečna cena, ki znaša 450,06 evrov, kar pomeni, da je za 10,36 evrov višja in ne za 90 evrov kot je bilo to objavljeno v lokalnem spletnem medij Lendava-on.net. Če kot primer vzamemo še ceno vrtca v Veliki Polani, ki ima tudi enotno ceno, ta znaša 468,00 evrov, kar je za 17,94 evrov več od naše povprečne cene. Tako da navedba, da ima lendavski vrtec najvišjo ceno v Pomurju, ne drži.