• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Podaljšana javna obravnava lokalnega programa kulture

torek, 18. julij 2017

Občinski svet Občine Lendava je na svoji 16. seji, 13. julija 2017, podaljšal javno razpravo o Lokalnem programu za kulturo 2017 - 2025 v občini Lendava do 31. avgusta 2017 ter poziva strokovno in splošno javnost, da se vključi v njegovo oblikovanje.

Z izvajanjem lokalnega programa kulture ter vključevanjem občanov že v fazi njegovega nastajanja odpiramo nove priložnosti za prihodnost naše občine in regije. Predlog Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025 je naravnan na potrebe občanov in projiciranja teh potreb vse do leta 2025.

Skozi javno obravnavo je pomembno vzpostaviti dejansko vizijo, temeljna načela razvoja kulture v občini Lendava in njene multikulturnosti. Vizija se udejanja preko razvojnih ukrepov za doseganje razvojnih ciljev na področjih kulturnega in umetniškega ustvarjanja ter varovanja kulturne dediščine. Posebna pozornost se posveča kulturnemu turizmu in kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture, kar predstavlja nov izziv in prinaša nove priložnosti. Na lokalni ravni projekt EPK predvideva vzpostavitev novih točk aktivnosti oz. programskih stebrov, ki bodo trajno bogatile življenje mesta:

  • Včeraj in jutri,
  • Odprta Lendava,
  • Nova skupnost,
  • Mlada Lendava.

Program je nastajal v obdobju od oktobra 2016 do marca 2017 in bo zaključen z javnim zbiranjem pripomb ter potrditvijo na Občinskem svetu. Sistematični pristop in terenski razgovori so pripomogli k izdelavi analize stanja v občini Lendava v kontekstu javnega interesa, Nacionalnega programa za kulturo 2016- 2017, evropske kulturne politike ter odločitvijo za kandidaturo za EPK 2025.

Pripombe in predloge k Lokalnemu programu za kulturo 2017 – 2025 občine Lendava pošljite na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ali po elektronski pošti: obcina@lendava.si.

Predlog Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025 občine Lendava.