• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ponovoletni sprejem

petek, 10. januar 2020

Župan Občine Lendava Janez Magyar je na ponovoletnem sprejemu v Mestni hiši gostil predsednika in poveljnika Gasilske zveze Lendava, poveljnika Gasilskega poveljstva občine, predsednike in poveljnike prostovoljnih gasilskih društev občine Lendava, štab civilne zaščite Občine Lendava, predsedstvo Območnega združenja rdečega križa Lendava ter predstavnike Poklicne industrijske gasilske enota Nafta.

Župan je pozdravil vse prisotne predstavnike organizacij in vsem članom voščil vse dobro v tem letu. Poudaril je pomembnost in nepogrešljivost organizacija kot so Civilna zaščite in reševalne službe, kamor spadajo gasilska društva in organizacije Rdečega križa,  pri spopadanju z vsemi vrstami nesreč in katastrof. Nesebična pomoč pripadnikov teh služb v najtežjih trenutkih je neprecenljiva, saj ljudem v težkih okoliščinah nudijo pomoč in solidarnost ter jim zagotavljajo občutek varnosti, za kar smo jim iz srca hvaležni. V svojem prostem času se tudi dodatno izobražujejo in udeležujejo prireditev in tekmovanj občinskega, regionalnega in mednarodnega značaja.

Ob tej priložnosti je župan povedal, da bo Občina kljub vsem težavam pri pridobivanju sredstev z Ministrstva za obrambo pri nabavi opreme za Center za zaščito in reševanje Lendava, poskušala čim prej vzpostavila pogoje za delovanje Centra. V občini Lendava v sklopu Gasilske zveze Lendava deluje 14 prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo skupaj 1.047 registriranih članov, od tega je 309 mlajših od 30 let. 

V preteklem letu je Občina Lendava odlično sodelovala z Rdečim križem, s katerim je skupaj iskala in tudi našla rešitve za nekaj težkih socialnih stisk.

Enote Civilne zaščite so namensko organizirane kot del sistema za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih ter drugih nesreč. Civilna zaščita ima zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Sistem zaščite in reševanja ima dolgo tradicijo, je zanesljiv in deluje takrat, ko je najbolj potrebno.

Srečanje deležnikov, ki so nepogrešljivi v občinskem sistemu požarne varnosti ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je potekalo v sproščenem vzdušju.