• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Poročilo in napoved do 23. oktobra 2019

Poročilo monitoringa cvetnega prahu na merilni postaji Lendava in napoved do 23. oktobra 2019.