• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Potrjen je elaborat oskrbe s pitno vodo v Občini Lendava za leto 2018 in zaključek investicije

torek, 24. oktober 2017

Občina je zaključila obsežno investicijo posodobitve celotnega vodovodnega sistema in omogočila vsem občanom iz Upravne enote Lendava, da se oskrbujejo iz črpališča Gaberje, kjer imamo izjemno kakovosten vodni vir.

Na območju občine Lendava smo v preteklih letih v obnovo vodovodnega omrežje vložili skoraj 5 mio EUR in omogočili ostalim občinam, da pričnejo koristiti kvalitetno vodno zajetje v Gaberju. Občinske svet je sklenil, da se bo investicija uradno zaključila s 1.1.2018 in na podlagi predpisov določila nova vrednost omrežnine. Gospodinjstva imajo praviloma priključek DN 20, kar pomeni, da je nova omrežnina višja za 31,78 %. To pa ne pomeni, da bomo z januarjem 2018 imeli tolikšno povišanje cene, saj ima občinski svet možnost, da ob sprejemanju proračuna določi subvencijo in zmanjša morebitno podražitev zaradi vpliva investicije. Iz potrjenega programa oskrbe s pitno vodo v letu 2018 izhaja, da bo vodarina na ravni 0,516 EUR/m³ vode. Občina bo s takšnim pristopom še naprej omogočala zanesljivo, varno ter cenovno sprejemljivo oskrbo gospodinjstev in industrije. Cena bo še naprej ena od najnižjih v Sloveniji.

Občinski svet pa je sklenil še, da občinam, ki koristijo vodni vir Gaberje omogoči vpis solastniških deležev na transportnih cevovodih in črpališču, ker to zmanjšuje vrednost  investicije, omogoča nižjo omrežnino in posledično znižuje obremenitev za občane.  

S temi odločitvami je Občina Lendava tudi formalno zaključila investicijo Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A, ki je bila pretežno financirana s sredstvi Evropske unije. Poizkusno obratovanje v obdobju 2016-2017 pa je pokazalo, da je javno podjetje EKO-PARK d.o.o. imelo  precejšnje težave pri izvajanju upravljanja.