• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Potrjen program športa in objava razpisa za sofinanciranje športnih dejavnosti

četrtek, 20. februar 2020

Občinski svet je včeraj potrdil letni program športa za leto 2020, ki je podlaga za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Lendava in daje podlago za operativno izvedbo tega področja. Danes je tako na občinski spletni strani objavljen javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov na področju športa v letu 2020, ki je razdeljen v sedem vsebinskih sklopov; odprt bo do 9. marca 2020.

Občina Lendava bo v letu 2020, skladno s proračunom, za izvedbo programa športa zagotovila razpisna sredstva v višini 180.000,00 evrov ( 79.200,00 evrov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za člane in starejše, 50.000,00 evrov za delovanje športnih društev, 12.600,00 evrov za delovanje Športne zveze, 18.200,00 evrov za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije, 20.000,00 evrov za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava).

Do javnega razpisa lahko dostopate tukaj.