• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Potrjena je Celostna prometna strategija

petek, 30. junij 2017

Dokument z naslovom Celostna prometna strategija, ki ga je na junijski seji potrdil občinski svet, je podlaga za črpanje evropskih sredstev za potrebe izvajanja ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Občina Lendava je bila uspešna na razpisu in od Ministrstva za infrastrukturo pridobila sofinancerska sredstva za izdelavo dokumenta Celostne prometne strategije Občine Lendava. Dokument, ki je nastal v širši javni razpravi, v kateri so poleg strokovnih služb ter zainteresirane javnosti sodelovali tudi občani, je podlaga za pridobivanje evropskih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov različnih ministrstev namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti.

Glavni namen izdelanega dokumenta je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, pešačenja, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in drugih alternativnih oblik mobilnosti. Poleg osnovnega dokumenta, ki je strateški dokument in orodje novega pristopa pri načrtovanju prometa, je bil pripravljen tudi akcijski načrt, ki prikazuje predvidene aktivnosti na konkretnih lokacijah za vsako poglavje dokumenta posebej (pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija motornega prometa, trajnostno načrtovanje in ozaveščanje). Občina bo tako nadaljevala z aktivnostmi in vlaganjem v razvoj kolesarskih in pešpoti, spremembo prometnega režima v starem mestnem jedru, ohranjanjem kulturne dediščine in oživitvijo kulturne in turistične ponudbe kraja ter si še naprej prizadevala za večjo prometno varnost in boljšo dostopnost vseh udeležencev v prometu.

Celostna prometna strategija in akcijski načrt sledita razvojni viziji in ambicijam naše občine tudi na področju turizma, kulture in gospodarstva. Z izvajanjem ukrepov na področju trajnostne mobilnosti želi Občina Lendava izboljšati tudi pogoje za trajnostne oblike mobilnosti in s tem vplivati na potovalne navade prebivalcev in obiskovalcev kraja.

Celostna prometna strategija Občine Lendava - končni dokument.