• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Predaja podvozja gasilskega vozila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kapca

sreda, 14. oktober 2020

Izvalalec Svit-Zolar d.o.o. je v četrtek, 8. oktobra 2020, ob prisotnosti župana Občine Lendava Janeza Magarya, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kapca predal podvozje gasilskega vozila. Vozilo se bo do marca 2021 še nadgradilo in opremilo s potrebno opremo, ki bo zadostila kriterijem za gasilsko vozilo GV-V1. PGD Kapca je bilo od leta 2018 brez lastnega vozila, zaradi dotrajanosti so vozilo, ki so ga uporabljali do takrat, izločili iz prometa.

Novo vozilo, ki ga je sofinancirala Občina Lendava ima 4 kolesni pogon, tako da ga bodo gasilci lahko uporabljali tudi na gričevnatih delih.