• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Prodaja stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava

četrtek, 19. april 2018

Občina Lendava bo javno zbirala ponudbe za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava. Zemljišča v prvem sklopu so v Industrijski coni Lendava, v drugem sklopu pa zemljišča za individualno gradnjo v Slomškovem naselju.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo vsakega 15. v mesecu, vse do 10. oktobra 2018. Prvo odpiranje ponudb bo v torek, 15. maja 2018, ob 9. uri v prostorih Občine Lendava.

Več informacij o zbiranju ponudb, obrazec in skice so objavljeni med Razpisi in javnimi objavami.