• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Prva delavnica v sklopu priprav celostne prometne strategije

ponedeljek, 1. avgust 2016

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Lendave se je v Mestni hiši odvila prva delavnica, ki so se je udeležili predstavniki šolstva, zdravstva, turizma, gospodarstva ter zainteresiranih društev in posameznih družbenih skupin. Razpravljali so o obstoječem stanju prometa in prometnega načrtovanja, zlasti na področju kolesarjenja, pešačenja in javnega potniškega prometa. Rezultati delavnice bodo skupaj z ugotovitvijo stanja na terenu in mnenjem javnosti izhodišče za izdelavo vizije razvoja prometa v občini.

Pri izdelavi celostne prometne strategije bo v pomoč tudi mnenje občanov, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju z izpolnitvijo nagradne ankete, ki je objavljena na spletni strani Občine Lendava. Anketni listi so na voljo tudi v prostorih Občine Lendava, v kulturnem domu ter v turistično informacijskem centru.