• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Prva seja gradbena odbora za obnovo stare blagovnice

torek, 3. julij 2018

Na junijski redni seji občinskega sveta je bil imenovan gradbeni odbor za obnovo stare blagovnice, ki je danes na svoji prvi seji potrdil programska izhodišča za pričetek investicije.

V prenovljenem objektu bodo javne vsebine, med katerimi so najpomembnejše sodobna knjižnična dejavnost ter večnamenski prostori, ki bodo dopolnjevali gledališko dvorano in nudili možnosti za razvojne vsebine. Na vrhu objekta je atraktivna terasa s čudovitim pogledom na staro mestno jedro, ki ponuja možnost za gostinsko in turistično dejavnost.

Gradbeni odbor predvideva, da bo objekt predan svojemu namenu leta 2020. Investicija je ocenjena na 3,5 milijona evrov in bo pomembna za projekt EPK - Lendava 2025.

Gre za enega od ključnih investicijskih projektov pri prenovi starega mestnega jedra. Zaradi pomembnosti objekta je v gradbeni odbor vključena tudi strokovno in zainteresirano javnost. Gradbeni odbor vodi župan Občine Lendava mag. Anton Balažek, strokovni vodja je dolgoletni dekan Fakultete za arhitekturo mag. Peter Gabrijelčič; v gradbenem odboru sodeluje tudi Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava.

Izhodišča za pripravo obnove in izgradnje Kulturnega centra Lendava (objekt stare blagovnice)

Posnetek tlorisnih površin (objekt stare blagovnice)

Ortofoto posnetek ključnih mikrolokacij