• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Razvijanje celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov v občini Lendava

sreda, 24. junij 2020

V hotelu Cubis v Lendavi je včeraj potekala usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši« na temo razvijanja celovitih pristopov in akcijskega načrta za vključevanje Romov v občini Lendava. Dogodek se je odvil v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome, ki ga že četrto leto zapored izvaja Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Na tokratnem dogodku, ki je potekal v sodelovanju z Občino Lendava, so se udeleženci uvodoma seznanili s stanjem v romskem naselju Dolga vas in Občini Lendava, nato pa so si ključni udeleženci iz lokalnega okolja izmenjali izkušnje, predvsem pa predloge za uspešno naslavljanje lokalne romske tematike in izzivov v Lendavi.

Cilj dogodka je bil preko multidisciplinarnega pristopa oblikovati praktično zasnovan osnutek akcijskega načrta za vključevanje Romov v občini Lendava, ki ni pomemben samo za usklajen in hitrejši napredek na lokalnem nivoju, temveč je hkrati pokazatelj strateške usmeritve reševanja romske tematike na lokalni ravni in sodelovanja med lokalno in nacionalno ravnjo pri naslavljanju izzivov na tem področju.

Dogodka so se udeležili predstavniki in predstavnice Občine Lendava, Ljudske univerze Lendava, Romskega akademskega kluba, vrtca, šol, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Urada za delo Lendava, Centra za socialno delo Pomurje (enota Lendava), Policije ter predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije in predstavnica romske skupnosti v mestnem svetu Občine Lendava.

Foto: Tomaž Galič