• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

S prejemniki sredstev o smernicah za prihodnje delovanje

sreda, 27. september 2017

Župan mag. Anton Balažek se je sestal s prejemniki sredstev iz “Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov oz. posameznih mladinskih projektov iz proračuna Občine Lendava 2017”.

Temeljni cilji razpisa so vključevanje mladih na trg dela, spodbujanje participacije in sodelovanja mladih v lokalnem okolju ter spodbujanje mladih za sodelovanje, solidarnost ter medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje v projekt EPK.

Prejemniki sredstev so na sestanku začrtali tudi smernice za njihovo delovanje v prihodnosti, napovedali sodelovanje z Občino Lendava pri sedanjih ter bodočih projektih in izrazili podporo kandadaturi Lendave za Evropsko prestolnico kulture, ki po njihovem mnenju predstavlja pomembno gonilo pri vključevanju mladih v procese soodločanja v lokalnem okolju.