• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

S seje občinskega sveta

petek, 21. februar 2020

Občinski svet je na 11.redni seji med drugim obravnaval tudi dodatni program Glasbene šole Lendava, vključitev novega projekta v načrt razvojnih programov, spremembe odpiralnega časa razglednega stopla in pobudo za preimenovanje doma starejših v Lendavi. Posnetek celotne seje si lahko ogledate tudi na občinski spletni strani.

Snemanje sej občinskega sveta

Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti in transparentnosti dela bodo posnetki občinskih sej v prihodnje objavljeni na spletni strani Občine Lendava. Do posnetka 11. redne seje, ki je bila minulo sredo, lahko dostopate tukaj; posnetek bo objavljeno še 30 dni od potrditve zapisnika objavljene seje.

Priprava projektne dokumentacije za nov prizidek pri DOŠ I Lendava

Občinski svet Občine Lendava je na seji sprejel vključitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023, ki omogoča pripravo projektne dokumentacije za dozidavo prizidka pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava in kandidiranje za sofinancerska sredstva na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Glede na število novorojenih otrok v občini Lendava se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo in objekt DOŠ I Lendava ne bo mogel zagotoviti prostorskih kapacitet.

Sofinanciranje dodatnega programa Glasbene šole Lendava

Občinski svet je sprejel tudi sklep s katerim se podaljšuje sofinanciranje dodatnega programa Glasbene šole Lendava, ki omogoča vpis večjega števila učencev pri instrumentih in plesnem programu. Občina bo z dodatnim financiranjem omogočila vpis učencev v takem obsegu, kot so ga izvajali na šoli v zadnjih letih.

Sprememba obratovalnega časa razglednega stolpa Vinarium Lendava

Občinski svet je soglašal s predlogom upravljalca razglednega stolpa Vinarium Lendava, da  se na podlagi večletnih izkušenj in spremljanja obiska turistov, spremeni obratovalni časa razglednega stolpa.

Tako je po novem stolp maja, junija, julija in avgusta odprt vsak dan med 9. in 20. uro, aprila in septembra med 10. in 19. uro, marca in oktobra med 10. in 18. uro, v mesecu novembru, decembru, januarju in februarju pa vsak dan med 10. in 17. uro razen ob ponedeljkih. Stolp bo tudi v prihodnje odprt vse praznične dni, tudi ob ponedeljkih.

Pobuda za preimenovanje Doma starejših Lendava v  Dom starejših občanov Márie Pozsonec

Potrjena je bila tudi pobuda svetnika Ferenca Horvátha glede preimenovanja Doma starejših Lendava v Dom starejših Márie Pozsonec Lendava. Častna občanka Lendave Márie Pozsonec je na svoji dolgoletni politični poti poleg narodnostne politike pred očmi imela predvsem navadne ljudi, vsakdanje skrbi in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Pobudo bo Občina Lendava posredovala ustanoviteljici javnega zavoda Doma starejših Lendava v nadaljnji postopek.