• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sodelovanje z mestom Pécs

ponedeljek, 12. december 2016

Občina Lendava tesneje sodeluje z madžarskim mestom Pécs že od leta 2005, resen zamah pa je sodelovanje dobilo z vstopom Lendave v Evropsko združenju za teritorialno sodelovanje Pannon EGTC pred petimi leti. Na današnjem srečanju z županom Dr. Páva Zsoltom in podžupanom mesta Pécs v Mestni hiši je pogovor bil usmerjen predvsem v krepitev sodelovanja na področju kulture in pripravi skupnih projektov.

Župan Pécsa je v pogovoru izpostavil, da je kandidatura Lendave za EPK pomembna stična točka pri krepitvi povezave med pobratenima mestoma. Pécs je bil Evropska prestolnica kulture leta 2010 in ta je mestu prinesel veliko novih priložnosti. Poudaril je, da je pri kandidaturi za EPK je pomembno sodelovanje in povezovanje.

Mesto Pécs svoje izkušnje in primere dobre prakse s projektom EPK že delijo z nami, v prihodnje pa nam bodo pomagali tudi z znanji pri vzpostavitvi učinkovitega mestnega marketinga in izmenjavo lastne produkcijo na področju kulture, ki jo želimo vzpostaviti v sodelovanju z društvi in posamezniki pod okriljem zavoda Knjižnica-Kulturni center Lendava.

Župan mag. Anton Baležek se je zahvalil županu dr. Páva Zsoltu in njegovim sodelavcem za pozornost, ki jo vsa ta leta izkazujejo Lendavi. V nadaljevanju obiska so se gostje povzpeli na razgledni stolp Vinarium Lendava, na delovnem kosilu pa govorili tudi o izkušnjah na področju odpiranja kreativnih delovnih mest.

Jutri  bomo v Mestni hiši gostili predsedstvo in letno skupščino Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Pannon EGTC, ki se ga bodo udeležili člani iz sosednje Hrvaške in Madžarske. Skupščine se bodo udeležili tudi partnerji iz hrvaških županij, ki so izrazili željo, da se pridružijo združenju.

Pred letno skupščino se bo župan občine Lendava mag. Anton Balažek, ki je tudi podpredsednik združenja Pannon EGTC, sestal s predsednikom in direktorjem druženja ter župani  partnerskih občin in županij sosednjih držav. Občina Lendava si v okviru teritorialnega sodelovanja želi poglobljeno sodelovanje predvsem na področju prenosa znanj, kulture in turizma.