• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sofinanciranje programov za varovanje okolja in naravne dediščine

torek, 22. maj 2018

Objavljamo prejemnike sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje programov civilnih in drugih organizacij v občini Lendava v letu 2018, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in naravne dediščine.

Iz tega razpisa se sofinancirajo strokovni ali izobraževalni dogodki s področja ohranjanja naravne dediščine in varstva okolja oziroma ozaveščanje o problematiki ter javne razprave o problematiki s področja varstva okolja. Sofinancirajo se tudi aktivnosti za odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja, aktivnosti v zvezi s trajnostno rabo naravnih virov, zmanjševanjem rabe energije in večje uporabe obnovljivih virov energije ter aktivnosti v zvezi s preventivnim delovanjem in obveščanjem občanov.

Na razpis se je prijavilo pet organizacij, katerim je bilo dodeljenih 12.220,00 evrov.