• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

sreda, 19. december 2018

Ponosen in hvaležen sem za podporo, ki ste mi jo izkazali na volitvah. Biti izvoljen za predstavnika neke skupnosti pomeni, da ti ta skupnost zaupa svoj razvoj in svojo prihodnost, ki bi jo vsekakor želel oblikovati skupaj z vami. Verjamem v moč komunikacije, izmenjave mnenj in razprav in prepričan sem, da je tudi pri različnih pogledih s konsenzom možno priti do rešitve, ki bo najboljša za našo občino in širšo skupnost. 18 krajevnih skupnosti, kot ožjih delov Občine Lendava, predstavlja pomembno vlogo pri zadovoljevanju potreb krajanov na njihovih območjih in moja prizadevanja bodo v večji meri usmerjena v to, da bodo vse deležne enake pozornosti in sorazmernega vlaganja v njihov razvoj in dejavnosti.

Razvoj občine v kateri živimo ste zaupali tudi izvoljenim predstavnikom v občinski svet in v svete krajevnih skupnosti. Želim si, da bi skupaj, na podlagi konstruktivnih in kakovostnih razprav, prišli do modrih in preudarnih zaključkov o tem, kaj je najbolj smotrno za našo občino. Nezmožnost soodločanja pomeni prikrajšati občino za dobre ideje, ki pa jih v Lendavi še kako potrebujemo. Prepričan sem, da jih imamo in da bomo ustvariti kakovostne, dolgoročno koncipirane nastavke in poteze, ki bodo zasledovale najširši javni interes na vseh področjih življenja in gospodarskega razvoja.

Kot podjetnik sem si zmeraj prizadeval biti aktiven in solidaren občan, državljan. V funkciji župana bom svoja znanja in izkušnje iz podjetniškega okolja vključil predvsem v dejavnosti, za katere vsi vemo, da so ključne za učinkovit razvoj neke družbe, to pa sta gospodarstvo in podjetništvo. A tudi gospodarstvo se ne more uspešno razvijati, če je javno upravljanje neučinkovito oziroma takšno, ki razvoj onemogoča. Zavedam pa se, da se resnična kakovost neke družbe, standard življenja in odnosov v njej ne morejo meriti le z ekonomskimi kazalniki. Nekatera področja javnega delovanja niso in ne smejo biti predmet izključno ekonomskih meril in logike dobička. Izobraževanje, kultura, sociala, najrazličnejša društva, ranljive skupine, civilna in karitativna združenja ter mnoga druga področja javne sfere zahtevajo od tistih, ki nam je bilo vodenje neke skupnosti zaupano, največjo mero pozornosti in posluha. Ta področja delajo našo družbo plemenito, solidarno in toplejšo, teh kvalitet pa v življenju ni nikoli preveč.

December je postal za vse nas naporen in aktiven mesec, zato vam želim, da praznike in proste dneve preživite karseda mirno ter v družbi vaših najbližjih in najdražjih.

Še enkrat se vam zahvaljujem za vaše zaupanje in vam želim blagoslovljene božične praznike ter srečo v letu 2019, ki jo bomo soustvarjali skupaj.

Janez Magyar, župan Občine Lendava