• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sprejet Lokalni program za kulturo Občine Lendava 2017 - 2025

ponedeljek, 23. oktober 2017

Občinski svet je na svoji 17. redni seji sprejel lokalni program za kulturo do leta 2025 in imenoval ožji programski svet za  pripravo kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Lokalni program za kulturo je bil v javni obravnavi od meseca maja. S potrditvijo na občinskem svetu je to postal zavezujoč strateški dokument na področju kulture do leta 2025. V tem obdobju ima občina cilj, da kandidira in pridobi naziv Evropske prestolnice kulture, ki bo enemu od slovenskih mest pripadel leta 2025. Od kandidature in morebitnega laskavega naziva si obeta še hitrejši razvoj na področju kulture, splošne kreativnosti, angažiranosti lokalnega prebivalstva, vključevanja mladih ter nadaljnji razvoja turizma.

Za usmerjanje in usklajeno delovanje bo skrbela širša projektna skupina, v kateri bodo predstavniki občine, narodnostne skupnosti, javnih zavodov, civilnih organizacij, predstavnikov turizma in partnerskih mest, ki se bodo vključila v projekt.

Občinski svet je ob sprejetju Lokalnega programa za kulturo 2017 - 2015 imenoval tudi ožji programski svet, ki je zadolžen za koordinacijo in razvoj potrebnih vsebin.