• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sprememba odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave

četrtek, 20. februar 2020

Občinski svetniki so v prvi obravnavi sprejeli predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki med drugim predvideva dodatno širitev dejavnosti, kar omogoča racionalizacijo stroškov delovanja občinske uprave in večje povezovanje stroke. Delovanje organa skupne občinske uprave treh občin ima za Občino Lendava, kakor tudi za drugi dve občini, to je občino Dobrovnik in občino Kobilje predvsem pozitivne finančne posledice na proračun.

Za širitev dejavnosti so se občine soustanoviteljice odločile zaradi sprememb Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega bodo deležne tudi višjega sofinanciranja iz državnega proračuna. Poglavitni cilji odloka so: racionalizacija stroškov, strokovnost in učinkovitost delovanja nalog na območju vseh treh občin, ureditev stanja v okolju in zadovoljstvo občanov.