• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Srečanje s predstavniki KS Kapca

sreda, 13. marec 2019

V začetku tedna sta župan Občine Lendava Janez Magyar in podžupan dr. Mihael Kasaš sprejela predstavnike Krajevne skupnosti Kapca, ki so na srečanju v Mestni hiši predstavili društvene aktivnosti in izpostavili najbolj pereče težave, s katerimi  se srečujejo.

V pogovoru so predstavili načrtovane aktivnosti društev, ki delujejo v krajevni skupnosti, največ pozornosti pa so namenili težavam zaradi pomanjkanja skupnih prostorov in športno-rekreativne infrastrukture, saj je območje nogometnega igrišča NK Kapca po arbitraži razsodbi na hrvaški strani.

Župan Janez Magyar je predstavil prizadevanja Občine Lendava, ki je našla zemljišče za nadomestno nogometno igrišče, a ker je območje krajevne skupnosti  kategorizirano kot prvovrstno kmetijsko zemljišče, mora Ministrstvo za kmetijstvo izdati pozitivno mnenje k pobudi za spremembo namenske rabe zemljišča, da bi lahko nadaljevali z aktivnostmi za spremembo občinskih prostorskih načrtov.