• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Večjezičnost je naša dediščina

petek, 6. julij 2018

Objavljamo odgovor župana Občine Lendava mag. Antona Balažka na dopis gospoda Bojana Babiča, v katerem protestira proti postavitvi razstave Mátyás Király v preddverju Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi, ker da ni v duhu dvojezičnosti.

V odgovoru se je župan zahvalil za opozorila in skrb glede doslednega izvajanja enakopravnosti obeh jezikov na narodnostno mešanem območju v občini. Organizatorji razstave (PMSNS in KKCL), ki so bili dolžni zagotoviti enakopravno rabo obeh jezikov, so bili z dopisom g. Babiča seznanjeni. V prihodnjih dneh se bomo na to temo pogovorili s predstavniki narodnostne skupnosti in organizatorji kulturnih dogodkov v občini Lendava.

Problema se ne bi smelo generalizirati in pristati na stališče, da je vse narobe, kar ni dosledno dvojezično. Večjezičnost je naša dediščina, ki jo moramo spoštovati in negovati. To je včasih zahtevna in naporna naloga, ker terja tolerantnost in veliko mero medsebojnega spoštovanja. Upam, da bo ta izpostavljen primer prispeval prav k temu, je še zapisal župan v odgovoru gospudu Babiču.

Odgovor župana mag. Antona Balažka.