• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Vzpodbujanje zaposlovanja mladih

petek, 4. maj 2018

Objavljen je javni poziv za študentsko in dijaško delo v letu 2018. Namen poziva je vključevanje dijakov in študentov v lokalno okolje, da spoznajo delo na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti in si tako pridobijo delovne izkušanje in krepijo delovne navade.

Za študentsko in dijaško delo bo Občina zagotovila sredstva za delo v obsegu do 3.000 ur letno, za kar je namenjenih 30.000,00 evrov.  Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 200 ur dela preko študentske napotnice, urna postavka znaša 5,99 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, v občinski upravi ter v institucijah, katerih dejavnost je sofinancirana s strani Občine Lendava. Delo se bo, na podlagi dogovora in terminskega razporeda, izvajalo v obdobju od 1. julija 2018 dalje.

Javni poziv bo odprt do razdelitve kvote 3000 predvidenih ur. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako 2. sredo v mesecu, prvo odpiranje bo prihodnjo sredo, 9. maja 2018.

Javni poziv in prijavni obrazec je objavljen med Razpisi in javnimi objavami.

Fotografija: Nara Dominko