• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Zeleni telefon Občine Lendava

četrtek, 30. julij 2020

Zeleni telefon Občine Lendava je namenjen občanom za sporočanje težav na področja varovanja okolja, cest in prometne varnosti, stanovanjske problematike, urejanja zelenic, ulične razsvetljave ter javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija …).

Zeleni telefon deluje 24 ur na dan na brezplačni telefonski številki 080 48 47. V okviru delovnega časa občinske uprave se beležijo klici občanov sproti, medtem ko je izven delovnega časa aktiviran odzivnik. Ob klicu je potrebno, da težave opišete z vsebinskimi podatki, kot so: lokacija problema, vrsta težave, količina, površina prizadetega območja, povzročitelj, domnevni negativni učinki na okolje, nevarnosti, ki pretijo …

Občani pa lahko zaznane težave, vprašanja in predloge posredujejo tudi preko elektronskega naslova zeleni.telefon@lendava.si .

Prejete klice in elektronska sporočila bo občinska uprava preverila, opravila ogled terena in lokacije, zbrala potreben material ter podala predloge za nadaljnje ukrepanje.